• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

Thiết Bị Tương Tác -Cảm Ứng

Cung cấp các thiết bị tương tác , cảm ứng

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

EPSON ELPIU01 THIẾT BỊ TƯƠNG TÁC

15.499.000 ₫ 14.499.000 ₫
-6%

KÍNH 3D OPTOMA ZD 301

1.815.000 ₫ 1.650.000 ₫
-9%

KÍNH 3D OPTOMA ZD 302

2.100.000 ₫ 1.950.000 ₫
-7%

THIẾT BỊ TƯƠNG TÁC THÔNG MINH BIGNOTE

17.800.000 ₫ 16.000.000 ₫
-10%

USB WIRELESS ADAPTER HITACHI USBWL11N

1.200.000 ₫ 990.000 ₫
-18%

USB WIRELESS BENQ WDRT C

1.760.000 ₫ 1.600.000 ₫
-9%

USB WIRELESS DONGLE BENQ WDRL307 5J.J0614.A21

2.100.000 ₫ 1.910.000 ₫
-9%

WPS DONGLE OPTOMA

4.000.000 ₫ 3.700.000 ₫
-8%