• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

Tài khoản ngân hàng

STK Công Ty :

Ngân Hàng Agribank CN. Lý Thường Kiệt - TP.HCM. 1603 201 042 925 

STK Cá Nhân - Lê Hoàng Sơn.

Vietcombank Chi Nhánh Bến Thành - TP.HCM = 0331000410731.

Đông Á Chi Nhánh Sư Vạn Hạnh - TP.HCM = 0101 596 425 .

Agribank Chi Nhánh Chợ Lớn - TP.HCM = 6220 20505 2124