• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00
Nhà phân phối

Máy chiếu Optoma

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy chiếu đa năng OPTOMA W304M

Mã sản phẩm : OPTOMA W304M Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
Liên Hệ

Máy chiếu Full HD-Full 3D OPTOMA EH500

Mã sản phẩm : OPTOMA EH500 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
Liên Hệ

Máy chiếu gần OPTOMA X305ST

Mã sản phẩm : OPTOMA X305ST Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
18.700.000 ₫

Máy chiếu giải trí HOME THEATER OPTOMA GT1080

Mã sản phẩm : OPTOMA GT1080 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
24.200.000 ₫

Máy chiếu giải trí HOME THEATER OPTOMA HD50

Mã sản phẩm : OPTOMA HD50 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
Liên Hệ

Máy chiếu OPTOMA EH300

Mã sản phẩm : OPTOMA EH300 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn. Xuất xứ : OPTOMA
27.500.000 ₫

Máy chiếu OPTOMA HD26

Mã sản phẩm : OPTOMA HD26 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
23.200.000 ₫

Máy Chiếu OPTOMA ML750

Mã sản phẩm : OPTOMA ML750 Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Optoma
Liên Hệ

Máy chiếu OPTOMA PS3102

Mã sản phẩm : PS3102 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
8.600.000 ₫

Máy chiếu OPTOMA S310e

Mã sản phẩm : OPTOMA S310e Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
8.200.000 ₫

Máy chiếu OPTOMA S310e

Mã sản phẩm : OPTOMA S310e Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
8.200.000 ₫

Máy chiếu OPTOMA W316

Mã sản phẩm : OPTOMA W316 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
16.500.000 ₫

Máy Chiếu OPTOMA W401

Mã sản phẩm : OPTOMA W401 Bảo hành : 2 năm Xuất xứ : Optoma
25.900.000 ₫

Máy chiếu OPTOMA W402

Mã sản phẩm : OPTOMA W402 Bảo hành : 02 năm cho máy, 01 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước. Xuất xứ : OPTOMA
Liên Hệ