• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

Màn chiếu khung HD&3D

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Màn chiếu Sunbeam HD&3D M100

Màn chiếu khung HD&3D 100" (2.21 x 1.24m) 16:9 Bảo hành: 1 Năm
9.500.000 ₫

Màn chiếu Sunbeam HD&3D M120

Màn chiếu khung HD&3D 120" (2.65 x 1.50m) 16:9 Bảo hành: 1 Năm
10.500.000 ₫

Màn chiếu Sunbeam HD&3D M150

Màn chiếu khung HD&3D 150" (3.30 x 1.90m) 16:9 Bảo hành: 1 Năm
14.500.000 ₫