• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

Liên hệ

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THIẾT BỊ GIÁO DỤC SK

Địa chỉ: Số 56 Bà Hạt, PHƯỜNG 9, QUẬN 10, TP HCM

Điện thoại: 028 3834 8384 - 028 3834 8378 - 0973 678 525

Email: lesonip@gmail.com

*
*
*