• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

Khung Màn Hình Tương Tác

Khung Màn Hình Tương Tác là thiết chuyên dụng dụng cho tivi, màn hình chiếu, màn hình led . 

Tính năng của khung tương tác là . hỗ trợ tính năng tương tác trực tiếp cho màn hình tivi, màn hình chiếu, màn hình led

Khung màn hình tương tácứng dụng cho các trường ngoại ngữ. phụ vụ công tác giảng dạy thêm sinh động, trực quan và hiệu quả hơn.