• Địa chỉ
  • Giờ làm việc 08:00 - 20:00

TTPP THIẾT BỊ GIÁO DỤC SK

Chi nhánh 1 : Số 56 Bà Hạt, PHƯỜNG 9, QUẬN 10, TP HCM.
Điện thoại : 08 3834 8384 - 08 3834 8378